Ieškoti

Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės") nustato Pirkėjo ir UAB „Baldai23" (toliau „Pardavėjas") tarpusavio teises bei pareigas, prekių įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu - pardavimu susijusias nuostatas.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

1.3. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes www.baldai23.lt internetinėje parduotuvėje.

1.4. Užsakyti prekes internetinėje parduotuvėje www.baldai23.lt turi teisę:

1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.4.3. juridiniai asmenys;

1.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma, kai Pirkėjas suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, užsakymo patvirtinimo lange pažymi varnelę „Susipažinau ir sutinku su taisyklėmis", ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę užsakyti prekes www.baldai23.lt internetinėje parduotuvėje, vadovaujantis šiomis sąlygomis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

4. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir papildomas paslaugas, ir priimti jas šiose taisyklėse numatyta tvarka.

4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.3. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šiose taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų reikalavimų.

4.4. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo interneto parduotuvėje www.baldai23.lt tikslais.

4.5. Jeigu Pirkėjas nori atsisakyti arba pakeisti pateiktą užsakymą, jis privalo informuoti Pardavėją el. paštu pagalba@baldai23.lt arba telefonu +370 605 05015.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui bei saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar nutraukti jam galimybę naudotis internetine parduotuve www.baldai23.lt.

5.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.

5.3. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės www.baldai23.lt teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pardavėjas, dėl svarbių ir objektyvių aplinkybių negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti analogišką prekę, grąžinti pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 kalendorinių dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepristatymą.

6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu:

6.3.1. Pirkėjas nesumoka už prekes per 72 valandas;

6.3.2. Pirkėjas nesumoka nustatyto dydžio avanso per 72 valandas;

6.3.3. dėl elektroninės parduotuvės www.baldai23.lt veikimo techninių ar kitokių sutrikimų ar duomenų perdavimo klaidų, nepriklausomai nuo jų kilmės priežasties.

7. Prekių kokybės garantija

7.1. Kiekvienos www.baldai23.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

7.3. Pardavėjas visoms prekėms suteikia 24 mėnesių garantiją, jei nėra nurodyta kitaip prekės aprašyme.

7.4. Pirkėjui garantija suteikiama pateikus įsigijimą patvirtinantį dokumentą (sąskaitą faktūrą arba patvirtintą banko išrašą);

7.5. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

8. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka

8.1. Prekių kainos nurodytos eurais su tuo metu galiojančiu pridėtinės vertės mokesčiu (PVM).

8.2. Už prekes Pirkėjas gali atsiskaityti jam patogiu būdu, kurie galimi užsakymo metu.

8.3. Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo užsakymo apmokėjimo ir Pardavėjo patvirtinimo informuojant Pirkėją elektroniniu paštu, ir arba SMS žinutę.

8.4. Prekės kaina negali būti keičiama po užsakymo patvirtinimo išskyrus atvejus, kai ji koreguojama dėl atsiradusios informacinių sistemų techninės ar akivaizdžios apsirikimo klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei Pirkėjas nesutinka įsigyti prekės nauja kaina, Pirkėjas turi teisę atsisakyti savo užsakymo per 5 kalendorines dienas informuodamas Pardavėją ir atgauti už prekę sumokėtus pinigus.

8.5. Pardavėjas pasilieka teisę reikalauti iš Pirkėjo dalinio arba pilno avansinio apmokėjimo.

8.6. Perkant išsimokėtinai būtina vadovautis lizingo kompanijos nustatytomis prekių pirkimo išsimokėtinai taisyklėmis.

9. Prekių pristatymas

9.1. Užsakymai pristatomi visoje Lietuvoje (pristatymas į Kuršių Neriją derinamas atskirai).

9.2. Baldai dažniausiai pristatomi nesurinkti, prie jų pridedama surinkimo instrukcija.

9.3. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti savo asmens dokumentą.

9.4. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui iš anksto su Pirkėju suderintais terminais. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

9.5. Priimdamas prekes, Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Pastebėjus prekės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą, Pirkėjas prekės privalo nepriimti ir tai pažymėti važtaraštyje/sutartyje/Prekės perdavimo akte.

9.6. Pirkėjui priėmus siuntą be pastabų laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo - pardavimo sutarties sąlygas, o papildomos paslaugos, susijusios su prekių pardavimu bei pristatymu, atliktos tinkamai.

9.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

10. Prekių grąžinimas ir keitimas

10.1. Pirkėjas turi teisę grąžinti ar keisti prekes per 365 kalendorines dienas nuo prekių atsiėmimo ar pristatymo dienos (išskyrus prekes kurios buvo pagamintos pagal individualų Pirkėjo užsakymą).

10.2. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

10.2.1. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinantį dokumentą (sąskaitą faktūrą arba patvirtintą banko išrašą);

10.2.2. grąžinama prekė turi būti originalioje ir tvarkingoje pakuotėje (norėdami apžiūrėti prekę, galite perpjauti pakuotės uždarymui skirtas juostas);

10.2.3. prekė turi būti nenaudota ir nesugadinta Pirkėjo;

10.2.4. prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (negali būti nuimtų ir pažeistų etikečių, nuplėštų apsauginių plėvelių ir kt.). Šis punktas nėra taikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė;

10.2.5. kokybiškų surinktų arba bandytų rinkti baldų grąžinti negalima;

10.2.6. grąžinama prekė turi būti tokios pat komplektacijos, kokia buvo gauta (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pristatyti kartu su preke);

10.2.7. grąžinant prekes būtina grąžinti visas gautas dovanas (jei jos buvo pristatytos kartu su preke).

10.3. Pinigai už grąžintas prekes grąžinami į pirkėjo nurodytą banko sąskaitą per 14 kalendorinių dienų.

10.4. Prekių keitimas, grąžinimas ar trūkumų šalinimas vykdomas vadovaujantis LR Civilinio kodekso nuostatomis ir 2014-07-22 LRV nutarimu Nr.738 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo".

10.5. Norėdamas grąžinti prekes Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją el. paštu pagalba@baldai23.lt arba telefonu +370 605 05015.

11. Atsakomybė

11.1. Pirkėjas atsako už www.baldai23.lt užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

11.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

11.3. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Prašymus ar skundus dėl mūsų internetinėje parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai www.vvtat.lt, taip pat elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

12.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Baldai23.lt © 2024
Pranešimas